Kalite Politikası

 Kendilerini Kalite, Güvenlik ve şirket  performansını devamlı olarak iyileştirmeye adamışlardır.

Kalite Güvenlik Yönetimi görevinin; TUNA ENDÜSTRİ nin bir bütün olarak, aşağıdaki hedefler yoluyla,iş

          mükemmelleştirmeye erişmek için uğraşmasını sağlamak üzere; gerekli olduğu derecede, her bir görevde var olması şirket politikamızdır:

 

  • Faaliyetleri ve performanslarının süreçlerimiz ve hizmetlerimizin çevre, güvenlik ve kalitesi üzerindeki etkileri hakkında; iletişim ve Kalite ve Güvenlik Yönetimiyle ilintili sorunlara ve etkin katılım yoluyla; çalışan bilinci oluşturmak.
  • Müşteri gereksinimlerini tutarlı biçimde ve kesin olarak ilk seferde, tam zamanında, bütünüyle, doğru olarak ve süreçler geliştirerek karşılamak ve müşteriler ile tedarikçileri müşteri memnuniyetini güçlendirmek amacıyla hizmetlerimiz ve süreçlerimizin Çevre ve Güvenlik koşulları içine kapsamak.
  • Kalite, güvenlik ve çevresel sorunlar, teslimat ve hizmet ile ilintili performanslarını durmadan iyileştirmek amacıyla tedarikçilerimizi geliştirmek.
  • Nihai amacımız şirket amaçları ve müşteri memnuniyetini başarmak olmak üzere; “Sıfır hata”, “Çevre ve Güvenlik” ve “İlk seferinde doğru” yapmak üzere çaba sarf etmek amacıyla süreçlerimiz ve hizmetlerimizin etkinlik ve verimliliğini sürekli olarak güçlendirmek.
  • Kalite, Çevre ve Güvenlik gereklerini sağlamak ve bu kaynakların tüketimini düşürmek için gerekli kaynakları güvenceye almak.
  • ISO 9001:2015 Kalite Sistem gerekleri, Güvenlik Gerekleri ve müşteriye özgü gereklere uyum göstermek.
  • Çalışanlar, müşteriler ve kullanıcılara ilişkin olarak ürün ve hizmet güvenliğini dikkate almak.
  • her çalışma sürecindeki yerel ve uluslararası yasalar ve yönetmelikler ve sektör gereklerine uyum sağlamak.
  • Güvenlik ve çevre kazaları ile iş hastalıkları için gerekli önleyici eylemlerin alınmasını zorunlu kılmak.
  • 2014/68 EU Kapsamında üretilen ürünlerin yönetmelik şartlarını sağlaması, bunun sürdürülmesi.

Bütün Kalite ve Güvenlik Yönetim sisteminin elverişlilik, etkinlik ve verimliliği belirli aralıklarla yönetim tarafından gözden geçirilir ve sürekli iyileştirme sürecimizin bir parçası olarak güncellenir.

 

 

 MAHMUT TUĞCU

    Genel Müdür