Gizlilik İlkeleri

"www.tunaendustriyel.com.tr" sitesi olarak öncelikle kullanıcılar,üye olanlar ve sipariş verenler tarafından sitemize iletilecek tüm kişisel, banka, kredi kartı, firma, telefon, fax bilgileri ile adres, e-mail adreslerini vb. bilgilerini üçüncü kişilere açıklamayacağımızı, daima muhafaza edeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz. Ancak sadece aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda, hukuki ve yasal gerekçelerle kişisel bilgiler paylaşılabilir. Bu durumlar;

a) Yetkili idari ve adli merciler tarafından usulüne göre yürütülen bir soruşturma veya araştırma amacıyla bilgi talep edilmesi,

b) Yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelikler gereği hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak, 

c) Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.